Online Reputation Management

Mange norske bedrifter har fått negativ omtale i mediene eller på forum på nettet.Den negative omtalen dominerer gjerne søkeresultatene på Google og er dermed det første som møter folk som søker etter bedriften på nett. Ofte kan slik negativ omtale være fullt fortjent, men like ofte ser man at den negative omtalen skriver seg fra mange år tilbake.

Selv om bedriften endrer kurs og legger fortiden bak seg, så kan negative nyhetsartikler bli liggende på førstesiden av Google i åresvis. De negative treffene kan også inneholde urelevant, ubalansert eller direkte misvisende informasjon. Internett er i dag den viktigste omdømmeplattformen og negative søkeresultater kan koste bedriften millioner i tapt omsetning hvert år.

Stadig flere norske selskaper søker derfor profesjonell bistand til å gjennomføre digital omdømmekontroll. I bransjen kalles dette gjerne Online Reputation Management Services (ORM). Omega Media er et av få selskaper i Norge spesialisert på dette fagfeltet. Vi ser gjerne at bedrifter kommer til oss etter å ha forsøkt «alt annet»: De kan ha leid inn advokater, skribenter og PR-byråer – eller andre digitalbyråer som hevder å kunne slette ting fra Google. Felles for de alle er at de negative søkeresultatene koster bedrifter millioner i året og at ingenting hittil har virket.

Retten til å bli glemt – en rettighet for privatpersoner

Rettstilstanden for private er vesentlig bedre for privatpersoner enn bedrifter. 13. mai 2014 introduserte EU-domsstolen det såkalte «retten til å bli glemt»-konseptet. Retten gjelder for borgere i EU-landene, samt Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Disse borgerne har rett til å få søketreff på sine navn avindeksert dersom de er utilstrekkelige, irrelevante, eller ikke lenger relevante for formålet de ble bearbeidet for. Retten kom etter at Mario Costeja González og det spanske datatilsynet vant en sak mot Google, der González krevde å få slettet søkeresultater som omhandlet en gjeldstvist om sosialstønad. Saken har blitt anket og gått sin gang helt til topps i EU-systemet.

Norske borgere har etter dette en klar rett til å bli glemt i Google og andre søkemotorer. I praksis betyr dette at man kan sende inn en skriftlig søknad til Google om å avindeksere nærmere angitt innhold – representert ved en liste nettadresser – som Google deretter plikter å behandle. Dersom innholdet er utilstrekkelig eller irrelevant skal innholdet som hovedregel ikke lenger vises ved søk etter det aktuelle navnet. Dersom Google ikke etterkommer slettesøknaden kan avslaget påklages til det norske Datatilsynet.

Eksenpel på Google Autocomplete: Firmanavn svindel

Eksempel på negativ Google Autocomplete: Firmanavn+svindel.

Retten til å bli glemt gjelder imidlertid ikke for bedrifter, noe som har resultert i en rekke rettstvister og ubesværligheter for bedriftseiere opp gjennom årene. Negative søkeresultater kan i tillegg gjøre seg gjeldende en rekke steder på nett; i søkefeltet til Google («Google Autocomplete» eller «Search Suggestions»), i selve søkeresultatet og i boksen for «Relaterte søk» nederst i søkeresultatet.

Eksempel på Google Relaterte søk

Eksempel på negative Google Relaterte søk.

I tillegg handler selvfølgelig digital omdømmekontroll også om håndtere andre søkemotorer, så som Bing, samt øvrige nettsteder og sosiale medier.

Slik tar du kontroll over ditt digitale omdømme

Så hva kan norske bedrifter gjøre i et forsøk på å rydde opp i sitt digitale omdømme?

Tips #1: Endre atferd

Det første rådet er kanskje det mest banale: Slutt å gjøre det du fikk negativ presseomtale for. Har du hatt for aggressive selgere? Be de slutte. Har du ikke fulgt regelverket? Begynn å gjøre det. Har du behandlet kunder dårlig? Begynn å behandle de bra. Dersom du ikke endrer adferden som fikk deg i problemer til å begynne med, så risikerer du alltid nye, negative oppslag. Dette vil kunne gjøre et Online Reputation Management-prosjekt svært mye mer omfattende enn det trenger å være. Som Albert Einstein en gang sa:

«Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.»

Tips #2: Forstå hvordan Google fungerer

I etterkant av å endre atferd, så er det neste man må forstå hvordan Google fungerer – og hvordan brukerne i Google oppfører seg.

Kun 1% av alle klikker seg forbi førstesiden i Google. Dette betyr at dersom du lykkes med å presse negativt innhold ned på andresiden i Google, så har du løst størstedelen av problemet. Det vil alltid være de som klikker seg to-tre sider bakover i Google, men klarer du å fylle førstesiden av Google med godt, interessant og balansert innhold om din bedrift, så vil erfaringsmessig svært få finne det negative innholdet – faktisk mindre enn én ut av hundre.

Tips #3: Produsere godt, konkurrerende innhold

Når man vet at hovedmålet er å undertrykke negativ informasjon, så blir det neste spørsmålet hvordan man praktisk sett går frem for å oppnå dette.

I denne forbindelse er det viktig å vite at Google elsker innhold. Google forsøker alltid å tilfredsstille brukere sine og er på evig jakt etter godt og relevant innhold. Dersom din bedrift for eksempel sliter med gamle, negative presseoppslag, så er det beste du kan gjøre å supplere Google med nye, positive nyhetsartikler. Kanskje du har positive omsetningstall å dele med bransjenettsteder? Eller et nytt produkt som nylig kom ut på markedet? Eller kanskje du bidrar positivt i lokalmiljøet, og klarer å få lokalavisa til å omtale dette i nettutgaven? Google elsker innhold, og vil alltid prioritere denne typen innhold høyt opp i søkeresultatet. Samtidig har førstesiden i Google kun plass til ti resultater – hvorav ett alltid vil være hjemmesiden din (typisk sett firmanavn.no). Dette betyr at du «kun» trenger å fylle ni øvrige posisjoner med positivt innhold for å undertrykke det negative.

Et godt Online Reputation Management-prosjekt bygger på dette enkle konseptet: produsere kvalitetssterkt, relevant innhold som Google elsker – og få dette innholdet til å rangere høyt i Google over tid. Resultatet er at man balanserer det ensidig negative søkeresultatet og tar tilbake kontrollen over sitt digitale omdømme.

Tips #4: Krev sletting fra Google

Det er også verdt å merke seg at man kan komme langt ved å simpelthen avkreve Google sletting av enkelte resultater, også som en bedrift eller firma.

Dersom Google sitt søkeresultat beviselig medfører økonomisk tap for din bedrift, så vil Google i henhold til norsk lovgivning kunne holdes erstatningspliktig for dette. Det ønsker selvfølgelig ikke Google. Dette tipset gjelder i særdeleshet for Google Autocomplete/Search Suggestions-forslagene, samt resultatene som fremkommer i Relaterte søk-boksen nederst i søkeresultatet. Et slikt slettekrav må imidlertid fremsettes riktig, og til rette instans hos Google. Vi i Omega Media samarbeider med vårt søsterselskap Omega Legal om å utforme de nødvendige, juridiske kravbrevene for slike sletteanmodninger.

Hva koster et ORM-prosjekt?

Omega Media bistår norske firma å rydde opp i sitt digitale omdømme og har gjort mange ulike typer ORM-prosjekter. Noen ganger lykkes vi med å undertrykke og/eller fjerne alle negative resultater; andre ganger kun noen av de. Suksessen til et ORM-prosjekt avhenger i stor grad av den enkelte kunden, og hvilke aktive grep kunden selv kan gjøre.

Bestanddelene av et Online Reputation Management-prosjekt består som regel i:

 • Søkeordsanalyse for å avdekke digitale problemområder
 • Slettesøknader til Google, Bing og andre relevante søkemotorer, med eventuelle påfølgende klager til det norske Datatilsynet
 • Arbeid med kundens nettsider, herunder teknisk SEO og konkrete ORM-tiltak
 • Produksjon av godt, konkurrerende innhold, spesielt utformet for Google
 • Rangering av dette innholdet høyt opp i Google sitt søkeresultat
 • Overvåking av resultater og løpende oppfølging

Typisk sett snakker vi derfor for et ORM-prosjekt mellom 250 til 500 arbeidstimer.

Tar Omega Media alle typer ORM-oppdrag?

Nei. Vi gjør en analyse av alle firma som ønsker bistand til Online Reputation Management Services. Dersom det aktuelle selskapet har en klart uheldig forretningspraksis, herunder å ikke følge lover og regler, villeder kundene sine eller gjør andre ting som vi vurderer som uetiske, påtar vi ikke på oss oppdraget. Som eksempel kan vi nevne et entreprenørfirma som kontaktet oss. De ønsket bistand til å rense Google for Autocomplete/Search Suggestion-forslagene «Firmanavn svindel» og «Firmanavn konkurs», samt det generelle søkeresultatet. Ved nærmere ettersyn viste det seg at entreprenørfirmaet hadde solgt 100 uferdige leiligheter, slått firmaet konkurs og startet opp igjen. Nå var de ute i markedet med tilnærmet samme firmanavn og forsøkte å selge 100 nye leiligheter – men Google sitt søkeresultat gjorde salget vanskelig. På denne bakgrunn avslo vi oppdraget. Kort tid etter var selskapet konkurs igjen.

Sliter din bedrift med ufortjent negative søkeresultater?

Ta kontakt med Omega Media via vårt kontaktskjema nedenfor, så setter vi opp et møte og diskuterer hvordan vi sammen kan forsøke å rydde opp i deres digitale omdømme.

Kontakt oss

Kom i kontakt med en av våre konsulenter – benytt kontaktskjemaet nedenfor.

Ønsker du å komme i direkte kontakt med en av våre digitale rådgivere? Markus og Svein hjelper deg med digital markedsføring for din bedrift eller organisasjon.

Markus Fasting

Markus Fasting

Forretningsutvikler

[email protected]
977 33 439
Markus Fasting Linkedin
Svein Stormyr

Svein Stormyr

Account Manager

[email protected]
452 94 211
Svein Stormyr Linkedin
Jonatan Killingstad

Jonatan Killingstad

Account Manager

[email protected]
991 63 360
Svein Stormyr Linkedin

  Din kontaktinformasjon

  Henvendelsen gjelder *

  Du får svar i løpet av kort tid og normalt sett innen 24 timer.