Performance marketing

Performance marketing, eller resultatbasert markedsføring, er en måte å drive markedsføring på hvor resultatene styrer aktivitetene.

Hos Omega Media har vi lang erfaring med performance marketing. Å nå ut til riktig målgruppe med riktig budskap til riktig tid, er selve kjernen av digital markedsføring, og målet vårt i alt vi gjør. Performance marketing åpner for å først teste hva som fungerer, og deretter øke innsatsen på de plattformene og kanalene som gir best resultat. Det er en svært kostnadseffektiv måte å drive digital markedsføring på.

Målbar markedsføring

Performance marketing er resultatorientert, målbar markedsføring. Dette innebærer at effekten fra ulike kampanjer og annonser kartlegges, og brukes som utgangspunkt for optimalisering av markedsaktivitetene mens kampanjen fortsatt løper. Målet med kampanjen kan for eksempel være visninger, klikk, spredning, salg, engasjement eller noe helt annet, og budsjettet dirigeres dit hvor effekten er størst. I performance marketing er det høyt fokus på å rapportere helt konkrete resultater og hvilken verdi som er generert fra kampanjen. Til forskjell fra tradisjonell markedsføring, hvor man ikke helt vet hva man får igjen for en kampanje, er performance marketing er svært kostnadseffektiv måte å drive markedsføring på. Man må imidlertid være forberedt på å jobbe effektivt, analytisk og kontinuerlig.

I performance marketing arbeider man på tvers av det vanlige skillet mellom medier, kanaler, formater og prismodeller. Det er en innovativ og dynamisk måte å drive markedsføring på, fordi man hele tiden fokuserer på å optimalisere kampanjen. Dermed vil man aldri havne i et spor som ikke genererer verdi eller ikke oppnår målsettingen.

Les mer: 6 steg som sikrer deg effektive bannerannonser

Detaljert segmentering og målretting

Performance marketing kan sies å være det motsatte av massekommunikasjon. Mens man i sistnevnte forsøker å nå ut til så mange som mulig, fokuserer performance marketing på å treffe hver enkelt forbruker med et individuelt tilpasset budskap. Derfor er gjerne performance marketing-kampanjer splittet i mindre segmenter.

Med performance marketing kan man rette ulike budskap og annonser til ulike publikum, slik at de som blir eksponert for annonsen faktisk ser den som relevant for sine behov. Man kan for eksempel rette ulike budskap til kunder som er på ulike stadier i kjøpsprosessen, slik at de dras videre til neste steg og foretar en verdifull handling. Man kan også segmentere annonser etter alder, kjønn, interesser, geografiske områder, sivilstatus osv.

Helt konkret kan du for eksempel splitte Google Ads-kampanjene dine i mange små annonsegrupper med tilpassede annonsetekster, eller rette annonsering på Facebook direkte mot ulike målgruppesegmenter. Dette må følges opp og justeres fortløpende.

Les mer: Dette må du vite om Google Smart Shopping

Måling av konkrete resultater

Det finnes ting vi vet, og ting vi kan bevise at vi vet. I performance marketing veier bevisene tyngst. I et performance marketing-prosjekt må man ha tilgang på og samle inn målbare data, slik at man kan utnytte disse for å øke effekten av markedskampanjen. Dataene bør omfatte konkrete og håndfaste størrelser som klikk, salg og antall registreringer. Kampanjen skal ikke baseres på antakelser, oppfatninger og følelser.

For at det skal være mulig å samle inn data fortløpende, må markedsbudskapet gi mulighet for respons i form av en målbar handling. Dette kan for eksempel være visning av en video, nedlasting av et dokument, klikk på en knapp, utfylling av et kontaktskjema eller et kjøp. Disse dataene samles inn og analyseres fortløpende. På den måten kan man både bevise at aktivitetene støtter og bidrar til virksomheten, samt øke innsatsen der aktiviteten har størst effekt. Dette er de fire vanligste typene av resultater som gjerne omtales innen performance marketing:

 • CPM (Cost per Mille, eller kost per tusen): Antall ganger annonsen din vises til en person, oppgitt per tusen visninger.
 • CPC (Cost per Click, eller kost per klikk): Du betaler hver gang noen klikker på annonsen din. Pris per klikk avhenger av konkurranse på søkeordet, kvaliteten på annonsen og landingssiden den leder til. Annonsering via Google Ads baserer seg utelukkende på denne prismodellen.
 • CPL (Cost per Lead, eller kost per lead): En prismodell hvor tilbyderen tar betalt for antallet konkrete henvendelser fra leads (potensielle kunder).
 • CPA (Cost per Action, eller kost per handling): Du betaler når en konkret handling skjer, som regel et salg. Dette er vanlig innen affiliate marketing.

Les mer: 6 ting du må vite om Googles kvalitetspoeng

Fortløpende testing og optimalisering

Gjennom performance marketing tester man ut ulike strategier, måler resultatene og optimaliserer kampanjen kontinuerlig gjennom hele kampanjeperioden. Ved å systematisk forbedre og optimalisere, vil man stadig oppnå bedre resultater. Med grunnlag i resultatene som skapes, kan man justere og tilpasse:

 • Budskapet
 • Målrettingen
 • Kostnadene

Performance marketing er derfor en svært kostnadseffektiv form for markedsføring. Det meste av arbeidet foregår etter at kampanjen har startet, og arbeidsmetoden krever at man holder høyt fokus og tempo.

Ikke slå deg til ro med å måle effekten i de kanalene du allerede annonserer i – eksperimenter med ulike kanaler som Facebook, LinkedIn og Google, slik at du kan skaffe deg et bredt datagrunnlag. Resultatene kan vise seg å bli noe helt annet enn antatt.

Les mer: 5 feil bedrifter gjør når de skriver bloggposter

Fleksibel budsjettering

Performance marketing fungerer ikke i faste budsjettrammer, ettersom innsatsen bestemmes av resultatene. Return on investment (ROI), altså hvor mange penger du får igjen for hver krone investert, beregnes underveis i kampanjen. Man kan derfor omdirigere budsjettene etter hvilke kanaler og kampanjer som gir høyest ROI. Du velger et nivå å starte med, som deretter ekspanderes ettersom kampanjen er lønnsom. Forbruket av ressurser bør bestemmes av ROI, ikke kostnadsbudsjettet.

Du kan enkelt ta penger fra kampanjer som presterer dårligere enn forventet, og plassere disse i kampanjer som fungerer bedre. Det er vanskelig å forutse hvilken annonsering som genererer høyest ROI, og derfor er det en fordel å kunne flytte budsjettet etter hvert som data samles inn. Når man får konkrete tall på hvilken ROI kampanjen genererer, ønsker de fleste å øke budsjettet slik at man kan investere mer der man får høyest avkastning.

Les mer: Online Reputation Management

Omega Media og performance marketing

Omega Media er et digitalt markedsføringsbyrå i Oslo, som jobber med spennende teknologi og plattformer for å skape økonomisk vekst for våre nasjonale og internasjonale kunder. Vi fokuserer på strategisk digital rådgivning og analyse, med høyt fokus på konverteringsoptimalisering (CRO) og inbound marketing. Våre tjenester inkluderer blant annet:

 • Digital markedsføring
 • Sosiale medier
 • Online Reputation Management
 • Webutvikling

Et veldrevet performance marketing-prosjekt kjennetegnes av at risikoen for økonomisk tap er svært lav. I stedet for å betale en fast sum i måneden for markedsaktiviteter som kanskje fungerer, beregner man resultater fortløpende og flytter pengene dit man får høyest ROI. Annonsørene betaler dermed kun når det skjer ønskede handlinger fra kunden, som for eksempel et klikk eller et kjøp.

Det er viktig å tenke helhetlig når man jobber med digital markedsføring. Alle strategier som utarbeides bør inneholde de beste tiltakene basert på kost-nytte, og som i tillegg er gjensidig forsterkende og verdiskapende over tid. Performance marketing kan være en verdifull del av din digitale markedsstrategi. Omega Media har lang erfaring med performance marketing, som er en dynamisk og kostnadseffektiv måte å jobbe på. Vi jobber med konkrete mål i sikte, og optimaliserer markedsaktiviteter etter hvert som vi kan måle effekten av disse. Det som fungerte for et år siden, fungerer ikke nødvendigvis like godt i dag. For å lykkes med performance marketing må man derfor være forberedt på å legge inn en høy arbeidsinnsats, grundige analyser og raske iverksettelser av endringer. Med grundig og kontinuerlig arbeid i bunnen vil pilene sakte, men sikkert, begynne å peke oppover.

Trenger du hjelp med performance marketing? Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat om hvordan vi kan bistå din bedrift med innholdsmarkedsføring og digital synlighet.

Kontakt oss

Kom i kontakt med en av våre konsulenter – benytt kontaktskjemaet nedenfor.

  Din kontaktinformasjon

  Henvendelsen gjelder *

  Du får svar i løpet av kort tid og normalt sett innen 24 timer.

  Ønsker du å komme i direkte kontakt med en av våre digitale rådgivere? Markus og Svein hjelper deg med digital markedsføring for din bedrift eller organisasjon.

  Markus Fasting

  Markus Fasting

  Account Manager

  marku[email protected]
  977 33 439
  Markus Fasting Linkedin
  Svein Stormyr

  Svein Stormyr

  Project Leader and Account Manager

  [email protected]
  452 94 211
  Svein Stormyr Linkedin

   Din kontaktinformasjon

   Henvendelsen gjelder *

   Du får svar i løpet av kort tid og normalt sett innen 24 timer.