Performance marketing

Performance marketing, eller resultatbasert markedsføring, er en måte å drive markedsføring på hvor resultatene styrer aktivitetene.

Omega Media har lang erfaring med målbar markedsføring. Å nå ut til riktig målgruppe med riktig budskap til riktig tid, er selve kjernen av digital markedsføring og målet vårt i alt vi gjør.

Vi kan tilby deg:

 • Helhetlig markedsføringsstrategi
 • Ledende kompetanse innen Google
 • Tverrfaglig team innen digital markedsføring
 • Målbare resultater

Ved hjelp av performance marketing kan vi først teste hva som fungerer, og deretter øke innsatsen på de plattformene og kanalene som gir best resultat. Dette gir en svært kostnadseffektiv markedsføring for våre kunder. 

Verdien av målbar markedsføring 

Performance marketing er resultatorientert, målbar markedsføring. Det innebærer at effekten fra ulike kampanjer og annonser kartlegges, og brukes som utgangspunkt for optimalisering av markedsaktivitetene mens kampanjen fortsatt løper. 

Grunnlaget for performance marketing er data. God data inkluderer konkrete tall som klikk, salg og registreringer. Ved hjelp av disse tallene kan man rapportere presise resultater som genereres fra kampanjen. Til forskjell fra tradisjonell markedsføring, hvor man ikke helt vet hva man får igjen for en kampanje, er performance marketing er svært kostnadseffektiv måte å drive markedsføring på. Man må imidlertid være forberedt på å jobbe effektivt, analytisk og kontinuerlig.

Slik fungerer performance marketing

I performance marketing arbeider man på tvers av det vanlige skillet mellom medier, kanaler, formater og prismodeller. Slik målbar markedsføring er både innovativ og dynamisk, fordi man hele tiden fokuserer på å optimalisere markedsaktivitetene. Dermed vil man aldri havne i et spor som ikke genererer verdi eller ikke oppnår målsettingen.

Performance marketing består av 4 faser: 

1. Segmentering og målretting

Performance marketing kan sies å være det motsatte av massekommunikasjon. Mens man i sistnevnte forsøker å nå ut til så mange som mulig, fokuserer performance marketing på å treffe hver enkelt forbruker med et individuelt tilpasset budskap. Derfor er gjerne performance marketing-kampanjer splittet i mindre segmenter. 

Med performance marketing kan man treffe riktig målgruppe, slik at de som blir eksponert for annonsen faktisk ser den som relevant for sine behov. Man kan for eksempel rette ulike budskap til kunder som er på ulike stadier i kjøpsprosessen, slik at de dras videre til neste steg. Man kan også segmentere annonsering etter alder, kjønn, interesser, geografiske områder, sivilstatus osv. 

Helt konkret kan du for eksempel splitte Google Ads-kampanjene dine i mange små annonsegrupper med tilpassede annonsetekster, eller rette annonsering på Facebook direkte mot ulike målgruppesegmenter. Dette må følges opp og justeres fortløpende.

Les mer: Dette må du vite om Google Smart Shopping

2. Måling av konkrete resultater

Det finnes ting vi vet, og ting vi kan bevise at vi vet. I performance marketing veier bevisene tyngst. I et performance marketing-prosjekt må man ha tilgang på målbare data, slik at man kan utnytte disse for å øke effekten av markedsføringen. Dataene bør omfatte konkrete og håndfaste størrelser som klikk, salg og antall registreringer. Kampanjen skal ikke baseres på antakelser, oppfatninger og følelser.

For at det skal være mulig å samle inn data fortløpende, må markedsbudskapet gi mulighet for respons i form av en målbar handling. Dette kan for eksempel være visning av en video, nedlasting av et dokument, klikk på en knapp, utfylling av et kontaktskjema eller et kjøp. Disse dataene samles inn og analyseres fortløpende. På den måten kan man både bevise at aktivitetene støtter og bidrar til virksomheten, samt øke innsatsen der aktiviteten har størst effekt. 

Dette er de fire vanligste typene av resultater som gjerne omtales innen performance marketing:

 • CPM (Cost per Mille, eller kost per tusen): Antall ganger annonsen din vises til en person, oppgitt per tusen visninger.
 • CPC (Cost per Click, eller kost per klikk): Du betaler hver gang noen klikker på annonsen din. Pris per klikk avhenger av konkurranse på søkeordet, kvaliteten på annonsen og landingssiden den leder til. Annonsering via Google Ads baserer seg utelukkende på denne prismodellen. 
 • CPL (Cost per Lead, eller kost per lead): En prismodell hvor tilbyderen tar betalt for antallet henvendelser fra leads (potensielle kunder). 
 • CPA (Cost per Action, eller kost per handling): Du betaler når en konkret handling skjer, som regel et salg. Dette er vanlig innen affiliate marketing.

Les mer: 6 ting du må vite om Googles kvalitetspoeng

3. Fortløpende testing og optimalisering

Gjennom performance marketing tester man ut ulike strategier, måler resultatene og optimaliserer kontinuerlig gjennom hele kampanjeperioden. Ved å systematisk forbedre og optimalisere, vil man stadig oppnå bedre resultater. Med grunnlag i resultatene som skapes, kan man justere og tilpasse:

 • Budskapet
 • Målrettingen
 • Kostnadene

Performance marketing er derfor en svært kostnadseffektiv form for markedsføring. Det meste av arbeidet foregår etter at kampanjen har startet, og arbeidsmetoden krever at man holder høyt fokus og tempo. 

Ikke slå deg til ro med å måle effekten i de kanalene du allerede annonserer i – eksperimenter med ulike kanaler som Facebook, LinkedIn og Google, slik at du kan skaffe deg et bredt datagrunnlag. Resultatene kan vise seg å bli noe helt annet enn antatt.

4. Kontinuerlig justering av budsjett

Performance marketing fungerer ikke i faste budsjettrammer, ettersom innsatsen bestemmes av resultatene. Return on investment (ROI), altså hvor mange penger du får igjen for hver krone investert, beregnes underveis i kampanjen. Man kan derfor omdirigere budsjettene etter hvilke kanaler og aktiviteter som gir høyest ROI. Du velger et nivå å starte med, som deretter ekspanderes ettersom kampanjen er lønnsom. Forbruket av ressurser bør bestemmes av ROI, ikke kostnadsbudsjettet. 

Du kan enkelt ta penger fra kampanjer som presterer dårligere enn forventet, og plassere disse i kampanjer som fungerer bedre. Det er vanskelig å forutse hvilken annonsering som genererer høyest ROI, og derfor er det en fordel å kunne flytte budsjettet etter hvert som data samles inn. Når man får konkrete tall på hvilken ROI kampanjen genererer, ønsker de fleste å øke budsjettet slik at man kan investere mer der man får høyest avkastning. 

Les mer: Online Reputation Management 

Omega Media og performance marketing

Omega Media er et digitalt markedsføringsbyrå i Oslo, som jobber med spennende teknologi og plattformer for å skape økonomisk vekst for våre nasjonale og internasjonale kunder. Vi fokuserer på strategisk digital rådgivning og analyse, med høyt fokus på konverteringsoptimalisering (CRO) og inbound marketing. Våre tjenester inkluderer blant annet:

 • Digital markedsføring
 • Sosiale medier
 • Online Reputation Management
 • Webutvikling

Det er viktig å tenke helhetlig når man jobber med digital markedsføring. Alle strategier som utarbeides bør inneholde de beste tiltakene basert på kost-nytte, og som i tillegg er gjensidig forsterkende og verdiskapende over tid. Performance marketing kan være en verdifull del av din digitale markedsstrategi. 

Slik hjelper vi deg med performance marketing

Omega Media har lang erfaring med performance marketing, som er en dynamisk og kostnadseffektiv måte å jobbe på. Vi jobber med konkrete mål i sikte, og optimaliserer markedsaktiviteter etter hvert som vi kan måle effekten av disse. Våre rådgivere har lang erfaring med å analysere data og tilpasse markedsføringen etter disse. Ikke minst har vi et tverrfaglig team med rådgivere som sammen jobber mot et felles mål: Salg for kunden. 

Som en del av vår performance marketing kan vi tilby tjenester som SEO, Facebook-annonsering og Google-annonsering – som sammen gir deg en best mulig markedsføring. 

Trenger du hjelp med performance marketing? Kontakt en av våre rådgivere for en hyggelig prat om hvordan vi kan bistå din bedrift med innholdsmarkedsføring og digital synlighet.

Kontakt oss

Kom i kontakt med en av våre konsulenter – benytt kontaktskjemaet nedenfor.

Ønsker du å komme i direkte kontakt med en av våre digitale rådgivere? Markus og Svein hjelper deg med digital markedsføring for din bedrift eller organisasjon.

Markus Fasting

Markus Fasting

Forretningsutvikler

[email protected]
977 33 439
Markus Fasting Linkedin
Svein Stormyr

Svein Stormyr

Account Manager

[email protected]
452 94 211
Svein Stormyr Linkedin
Jonatan Killingstad

Jonatan Killingstad

Account Manager

[email protected]
991 63 360
Svein Stormyr Linkedin

  Din kontaktinformasjon

  Henvendelsen gjelder *

  Du får svar i løpet av kort tid og normalt sett innen 24 timer.